Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в машиночитабельному форматі2021-04-28 00:00:00