Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента2014-03-24 00:00:00

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30356917
1.4 Місцезнаходження емітента 46010, м. Тернопiль, Лозовецька, 28
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 0352-56-12-01 0352-56-12-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента 30356917@afr.net.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.molokia.com.ua
1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
2. Текст повідомленняПротоколом Правлiння Товариства № 1 вiд 20.03.2014 р. прийнято рiшення про припинення (лiквiдацiю) фiлiї "Волочиськ-молоко"приватного акцiонерного товариства "Тернопiльський молокозавод" у зв'язку з вiдсутнiстю виробничої необхiдностi у використаннi (мiсцезнаходження: вул. Шкiльна, 2А, с. Тарноруда, Волочиський район, Хмельницька область, iдентифiкацiйний код: 26381620), яка виконувала такi функцiї: забезпечення сировиною ПрАТ "Тернопiльський молокозавод".
3. Підпис
Особа, зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правлiння В.В. Ковальчук
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»
Код ЄДРПОУ: 30356917
Тернопільська область,
місто Тернопіль,
​​​​​​​вулиця Лозовецька, 28,
46010
office@molokija.com0-800-502-471
Зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України всі дзвінки БЕЗКОШТОВНІ
​​​​​​​(робочі дні 09:00 - 18:00)
Молокія® у InstagramМолокія® на FacebookYouTube канал бренду "Молокія"
© 2024 ПрАТ «Тернопільський молокозавод»