Proj 13
Prod 12
Prod 6
Exp p11
Exp p12
Exp p13
Exp p14
Exp p11
Pr ins 13
Know 3
Ex 19

Річний звіт емітента за 2020 р. в машиночитабельному форматі