Proj 13
Prod 12
Prod 6
Exp p11
Exp p12
Exp p13
Exp p14
Exp p11
Pr ins 13
Know 3
Ex 19

Річна інформація емітента за 2021 рік в машиночитабельному форматі