Proj 13
Prod 12
Prod 6
Exp p11
Exp p12
Exp p13
Exp p14
Exp p11
Pr ins 13
Know 3
Ex 19

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30356917
1.4 Місцезнаходження емітента 46010, м. Тернопiль, Лозовецька, 28
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 0352-56-12-01 0352-56-12-01
1.6 Електронна поштова адреса емітента 30356917@afr.net.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.molokia.com.ua
1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

2. Текст повідомленняПротоколом Правлiння Товариства № 1 вiд 20.03.2014 р. прийнято рiшення про припинення (лiквiдацiю) фiлiї "Волочиськ-молоко"приватного акцiонерного товариства "Тернопiльський молокозавод" у зв'язку з вiдсутнiстю виробничої необхiдностi у використаннi (мiсцезнаходження: вул. Шкiльна, 2А, с. Тарноруда, Волочиський район, Хмельницька область, iдентифiкацiйний код: 26381620), яка виконувала такi функцiї: забезпечення сировиною ПрАТ "Тернопiльський молокозавод".

3. Підпис

Особа, зазначена нижче,підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правлiння В.В. Ковальчук