Proj 13
Prod 12
Prod 6
Exp p11
Exp p12
Exp p13
Exp p14
Exp p11
Pr ins 13
Know 3
Ex 19

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в машиночитабельному форматі .